Brandlarmet är en av de mest fundamentala delarna inom ett företagslarm. Detta tillsammans med inbrottslarmet och rörelsedetektorerna. Hur fungerar larmet och vad kan man förvänta sig som ägare av larmet? Vilket skydd ger det?

Alltid kopplat till ett företagslarm

Nästan alla privatpersoner har en brandvarnare i hemmet. Den tjuter högt när det bildas rök som detektorn upptäcker. De är därmed primärt till för att larma de som befinner sig i bostaden.

Ett brandlarm inom ett företagslarm är, i stort sett alltid, kopplat till en larmcentral. När detektorn aktiveras startar även företagets larmkameror så att personalen på larmcentralen ser live-bilder över vad som sker på platsen. De har möjligheten att skicka väktare, påkalla brandkår eller välja att enbart kontakta den person på företaget som är ansvarig för larmet.

Genom att det är kopplat till företagslarmet kan även speciella larmdörrar automatiskt stängas och avskilja branden så att den materiella skadan minimeras. Det finns alltså en fundamental skillnad mellan säkerhetsnivån.

Flera fördelar med brandlarmet

  • Direktlarm till larmbolag
  • Minskad risk för ekonomisk skada
  • Minskad risk för påverkan på produktionen
  • Ofta både värme och rökdetektor – vilket även kan ändras

Väktare med nycklar underlättar snabb släckning

Vid ett larm kan väktare snabbt vara på plats med nycklar till fastigheten. Därmed behöver inte någon från företaget alltid kunna vara på plats inom kort. De väktare som patrullerar i, eller omkring, lokalerna känner till dem väl och kan guida räddningstjänsten på plats. Skulle de vara först på plats kan de även gå in och lokalisera om branden kan släckas med en enkel handbrandsläckare.

En del av många delar i företagslarmet

Ett företagslarm kan byggas ihop av olika delar (funktioner) utifrån företagets specifika behov. Några av de delar som ingår, utöver brandlarm, är:

  • Inbrottslarm
  • Rörelselarm inomhus
  • Övervakningskamera
  • Röklarm (för att skydda egendom)
  • Överfallslarm
  • Passagelarm

Vilket larm behövs?

Det är inte helt lätt för företag att avgöra vilket slags företagslarm de har behov av. Många gånger undervärderar företag som aldrig haft larm förr vilket skydd som behövs. Det bästa är därför att kontakta ett larmbolag som gratis kommer ut till företaget och går igenom deras rutiner och behov. Därefter ges en offert på det larmsystem som behövs. Något krav finns inte att larmet måste tecknas – det är därmed enbart ett sätt att få kontroll på behov och prisnivå.