Det är mycket vanligt att svenska mobiloperatörer har erbjudande mobiltelefon med abonnemang. Vad innebär detta och vilka fördelar finns?

Köpa mobil och teckna abonnemang samtidigt

Att utnyttja ett erbjudande ”mobiltelefon med abonnemang” innebär att kunden både får en ny mobil och ett nytt abonnemang vid samma tillfälle. Ett smidigt sätt att uppgradera sin telefon utan att betala hela summan på en och samma gång. Därefter kommer en viss månadskostnad att betalas varje månad som därmed täcker både abonnemangskostnaden samt avbetalning på telefonen.

Exempel på erbjudande mobiltelefon med abonnemang

Nedan visas exempel på hur ett erbjudande mobiltelefon med abonnemang från operatören Comviq samt Hallon såg ut i slutet av 2021.

  • 8 GB med fria samtal/sms och avbetalning på mobilen
    De som valde 8GB surf fick betala 175 kr per månad i 24 månader. Detta med köp av mobilen Samsung Galaxy A12. Under denna period delbetalas alltså telefonen samtidigt som 8GB surf ingår. Den som vill höja surfmängden kan däremot göra detta under bindningstiden vilket därmed även påverkar månadskostnaden. Att enbart teckna ett abonnemang, utan telefon, hade även det kostat 175 kr per månad. Genom att binda upp sig för ett abonnemang under 24 månader ges därmed telefonen på köpet.
  • 4BG med fria samtal/sms och Apple iPhone 12
    Vid samma tillfälle hade operatören Hallon erbjudande ”mobiltelefon och abonnemang” för 350 kr per månad för den som ville ha en Apple iPhone 12. Betalningen var då bunden till 24 månader. En person som istället bara hade tecknat ett 4GB abonnemang hade enbart betalat ca 100 kr i månaden. Det innebär därmed att en avbetalning på telefon beräknades vara ca 250 kr per månad.

Fördelar/Nackdelar att köpa telefon och teckna abonnemang

Få mobilen på köpet
Som visas ovan är det möjligt att få en helt ny mobil ”på köpet”. Detta genom att abonnemangskostnaden är 175 kr per månad oavsett om en mobil tas ut eller inte. Det som däremot skiljer är att personen som även tar ut en mobil är bunden att betala på abonnemanget i 24 månader.

Bunden till en operatör
Nackdelen är därmed att personen är bunden till denna operatör under en viss period. Hos många operatörer är det däremot möjligt att bryta delbetalningen genom att betala av hela telefonen vid ett enda tillfälle.

Billigare – eller inte?
Är det alltid billigare att teckna abonnemang och köpa mobil samtidigt? Inte nödvändigtvis. Flera operatörer ger varken rabatt, eller extra kostnad, när de erbjuder sina kunder denna lösning. Det blir därmed enbart som en räntefri delbetalning – vilket sig kan vara fördelaktigt nog.