Två knep för att öva upp din presentationsteknik

”Kommunicera med publiken”. ”Använd kroppsspråket”. ”Variera tonaliteten”. Det finns ett antal vanliga tips som brukar ges till den som vill bli en bättre talar. Inga fel med tipsen ovan – men de flesta känner till detta, och tipsen i sig är förmågor som behöver utvecklas för att bli en bättre talare.

I den här texten tar vi upp lite mer ovanliga knep som kan sättas till praktisk användning direkt. Om du har blivit ombedd att tala imorgon, eller kanske om några timmar bara, kan den här texten vara till hjälp.

Berätta något känslosamt

Att berätta något personligt och känslosamt är ett klassiskt knep för att förbättra sin presentationsteknik. Men det är också bra att göra det på rätt sätt. Vanligt är att man berättar en historia med poängen att visa hur långt man har kommit sedan dess, och vem man har blivit idag. Det här kan fungera, men tänk på att historian bör vara kopplat till det du ska prata om. Annars kan det upplevas forcerat.

Att erkänna misstag kan vara bra, men inte enbart i syftet att höja sig själv. Berätta istället en historia som relaterar till ämnet och visa hur du känner inför varje moment i historien. Om du var ledsen – säg det. Om du kände ånger – säg det. Om du kände dig jättelycklig – säg det. När du delar med dig av dina riktiga känslor bondar du med publiken, och det slår retoriska trick. Trots allt är tanken med god presentationsteknik att göra något minnesvärt för publiken.

Var inte rädd för tystnad

Tystnad bör inte underskattas, om det bara används på rätt sätt. Om du pausar under 2 – 3 sekunder är det inte uppenbart att pausen faktiskt görs med flit. Om du pausar under fem sekunder kommer publiken att börja tro just det. Om du pausar mellan 8 och 10 sekunder kommer det sannolikt att få en effekt på publiken. När det blir knäpptyst i rummet kommer även de som sitter och spelar på mobilen att titta upp, kanske mest för att undra vad som egentligen försiggår.

Att ta så långa pauser tyder också på självförtroende, och kan leda publiken att tro att du är en erfaren talare och att du kan din presentationsteknik.