Att som arbetsgivare erbjuda kompetensutveckling för sina anställa brukar löna sig på flera olika sätt. För det första tycker dom allra flesta att det är roligt och motiverande. Det tas alltså emot med stor uppskattning. Och en bredare kompetens gynnar givetvis även dig som företagare också. Låt dina anställda gå en webbutbildning, eller varför inte delta i en eller flera workshops? Låt dig inspireras av kreativa sätt att bredda kompetenser på genom olika spännande metoder.

Föreläsningar

Att ta in föreläsare då och då är ett bra sätt att inspirera sina anställda på olika sätt. Dessutom förmedlas ofta någon typ av kunskap eller verktyg man kan använda sig av, vilket på ett sätt kan ses som en form av utbildning och kompetensutveckling. Även om en enskild föreläsning kanske inte kan ses som en hel utbildning så bidrar den säkerligen till något. Dessutom tar det inte så lång tid och behöver heller inte kosta så mycket, därför är det något man kan unna sig själv och sina anställa med jämna mellanrum.

Webbutbildning

Ett annat sätt om man vill utbilda sina anställa på ett djupare plan är att erbjuda en webbutbildning. Dessa finns inom många olika områden och för dom flesta tänkbara branscher. En webbutbildning kan i regel genomföras var och när man själv tycker att det passar och det kommer troligen ge precis den kompetensutveckling som behövs.

Den här utbildningsformen är effektiv eftersom man kan använda det man lär sig direkt i sitt arbete. Kanske kan dom anställda till och med avsätta en del av arbetstiden för att studera? Se om webbutbildningar här vid intresse.

Workshops

I en workshop samlas man för att diskutera, interagera och lösa olika typer av problem tillsammans. Även detta är något som brukar vara uppskattat hos många anställda eftersom det både bjuder på social kontakt men också på utmaningar och personlig utveckling. Du kan själv sätta ihop en eller flera workshops på arbetsplatsen eller hålla utkik efter sådant som du tror kan passa dina medarbetare och din bransch.

När man vill utveckla sina anställda finns det många sätt att göra det på. Man behöver inte nödvändigtvis skicka iväg dom på utbildning eller köpa en webbutbildning utan man kan vara kreativ och uppfinningsrik på sitt eget sätt. Utmaningar bidrar till problemlösning och ny kompetens och det kan vara bra nog i många olika situationer.