När man skall hålla en kick-off är det viktigt att ha en sak klar för sig. Det skall vara någonting som verkligen tänder gnistan i hela verksamheten! Även om man kan tycka att det är en ganska kortsiktig och onödig kostnad att bjuda in till en bombastisk kick-off, är det också någonting som kan vara värt pengarna. Inte nog med att man får ha roligt tillsammans med sina medarbetare, man får också en möjlighet att bygga relationer inom gruppen och skapa den sociala atmosfär som sedan kommer att prägla hela verksamheten. För att verkligen förstå värdet av en kick-off behöver man åka iväg på en. Det är inte fråga om en onödig kostnad utan om en långsiktig vinst. Det finns många som kan vittna om vad för effekter som kan komma ur en lyckad kick-off och det är inte ovanligt att man fortsätter med regelbundna tillställningar när man väl kommit igång.

Planera för en kick-off

När man skall ta tag i planeringen av en kick-off är det mycket som skall tas med i kalkylen. Givetvis får det inte dra iväg och bli allt för dyrt, men det skall inte heller vara präglat av budgettänk. Det är viktigt att man visar hur viktigt det är att alla trivs och får uppskattning!

Det första man kan börja tänka på är när man skall hålla företagets kick-off. Det är inte fel att hålla en kick-off i samband med att man skall påbörja ett större uppdrag, har nått bra resultat eller för att starta upp efter vinter eller sommar. Tänk på att många har planer som gör att det behövs viss framförhållning för att allting skall gå i lås. Om er kick-off sker på arbetstid kan man utgå ifrån att alla som jobbar kan närvara, men det finns också de som väljer att gå hem när arbetsdagen är slut. Bygger hela tanken med er kick-off på att ni skall ses under kvällen och gå ut på restaurang eller hitta på någon aktivitet, är det viktigt att vara ute i god tid för att ge alla kollegor möjlighet att planera in detta. För att det skall bli en riktigt kraftig kick-off som man kommer ihåg under lång tid, är det bra om alla kan vara med. Det är tillsammans man jobbar och också tillsammans man har sin kick-off. Detta är någonting man behöver tänka på när man skall planera. Vill man planera en kortare kick-off kan det vara väldigt sociala och positivt att göra det under en brunch. En brunch är ofta uppskattat och det går i ett tempo att man hinner diskutera och skratta ihop, samtidigt kan dina kollegor koppla av lite under ett par timmar. I Stockholm finns det gott om restauranger som serverar brunch även under veckodagar och inte alltid på söndagar. Du hittar fler förslag på var du hittar brunch i Stockholm på hemsidan brunch-stockholm.n.nu.